Så utbildar du dig till stylist

Så utbildar du dig till stylist

Stylist är ett yrke som är populärt bland många unga människor idag. Det har lett till en ökad efterfrågan på stylister som har genomgått en godkänd utbildning för att arbeta inom stylistyrket. Visst går det att bli stylist även genom att ha rätt kontakter och med relevant arbetserfarenhet, men alltfler arbets- och uppdragsgivare vill att stylisten ska ha en genomförd utbildning för att bli anlitad. Eftersom stylistbranschen kan vara en osäker bransch som kräver mycket tålamod och hårt arbete är utbildningen en smart konkurrensfördel som kan ge dig ett bättre CV, vilket i längden leder till fler och bättre jobb.

Hairdresser spraying his customer's hair.Young woman sitting while the hairdresser is styling her hair.

Att utbilda sig till stylist behöver inte vara svårt. Det finns gott om yrkesutbildningar som leder till stylistjobb och dessa utbildningar arrangeras på utbildningscentrum över hela landet. Om du exempelvis befinner dig i Stockholmsområdet kan du enkelt dyka upp på en introduktionsträff och få en inblick i hur stylistutbildningen är upplagd. Movant är ett företag som arrangerar vuxenutbildningar i stylistyrket. Den pågår under 78 veckor, vilket ger dig som deltagare möjligheten att få en gedigen grund i jobbet och på så sätt komma väl förberedd ut på arbetsmarknaden. 16 av dessa 78 veckor består också av en praktik för att ytterligare poängtera den arbetsnära naturen av utbildningen. Om du är intresserad av Movants vuxenutbildning till stylist äger den rum i Nacka, men det finns liknande utbildningar i såväl Malmö och Göteborg som andra delar av Sverige.

Det är inte bara större företag och kommunala arrangörer som har stylistutbildningar. Även privata aktörer erbjuder sina alternativ för att ge dig som student fler valmöjligheter. Ett exempel på det är Helene Falk och hennes stylistutbildning som lockar till sig nya kullar av studenter varje år. Tanken är att utbildningen ska vara en ingång till arbetsmarknaden och locka till livslångt lärande inom det omväxlande stylistyrket. Med goda kontakter i branschen kan Helene Falk erbjuda en högklassig utbildning som ger dig grunderna inom stylistjobbet och som du kan fortsätta att bygga på livet ut. I kursplanen ingår inte bara utlärningsmoment utan också praktik för att få prova på arbetet och dess utmaningar i verklig miljö.

Leave a Reply